.

Масонството е едно от най-старите светски общества в света. Привлякло и привличащо в своите редове, свързало в братска верига милиони свободни и с добро име мъже, то е оказало огромно ползотворно влияние върху развитието на цивилизацията и обществения прогрес през последните 300 и повече години. Масонството е братство на хора, изповядващи единни морални и етични ценности. Масонският орден не е заместител на религията. Вратите на масонския храм са отворени за мъже с доказани качества, стремящи се към самоусъвършенстване, към морално и нравствено израстване без оглед на тяхната религия, политически убеждения и расова принадлежност.

Франкмасонството е философска, образователна, филантропска и посветителска институция. Възможността за посвещение се гради върху обучението на братята в степенна система за усъвършенстване на човешката личност чрез метода на „символизма“. Масоните предават познанията и осигуряват приемственост в обучението като използват символите по алегоричен начин.. научете повече

Думата на Великия майстор на ОВЛБ

За единението

Не трябва да забравяме, че нашите действия и помисли трябва да бъдат действително изчистени от противоборство, злоба, омраза, неприязън и пр., изчистени от всички тези така широко разпространили се чувства в обществото. За да бъдем ние добре, трябва всички покрай нас да бъдат добре.

Ние трябва да направим така, щото отношения ни да бъдат искрени и открити, и да дадем простор на полъха на нашите сърца. Свидетели сме, как понякога, за да изглеждаме добри в личните си отношения, сме готови да загърбим някои принципи. Но това е мимолетно състояние, състояние на бърза победа, която във времето винаги се обръща срещу нас. Всеки един от нас трябва да надскочи нивото на собствения си комфорт. Всеки трябва да се чувства като част от общото. Това се отнася за всеки един брат, за всяка една ложа и за Великата ложа като цяло.

Съграждането на Храма предполага и изисква от нас и лични дела в полза на обществото.
Нека никога не забравяме, че смисълът на масонството е личностното усъвършенстване – всеки един от нас да стане по-добър човек.

НУ брат Иван Сариев – Велик майстор на ОВЛБ

Избрани публикации

 

към начало