.

Масонството е едно от най-старите светски общества в света. Привлякло и привличащо в своите редове, свързало в братска верига милиони свободни и с добро име мъже, то е оказало огромно ползотворно влияние върху развитието на цивилизацията и обществения прогрес през последните 300 и повече години. Масонството е братство на хора, изповядващи единни морални и етични ценности. Масонският орден не е заместител на религията. Вратите на масонския храм са отворени за мъже с доказани качества, стремящи се към самоусъвършенстване, към морално и нравствено израстване без оглед на тяхната религия, политически убеждения и расова принадлежност.

Франкмасонството е философска, образователна, филантропска и посветителска институция. Възможността за посвещение се гради върху обучението на братята в степенна система за усъвършенстване на човешката личност чрез метода на „символизма“. Масоните предават познанията и осигуряват приемственост в обучението като използват символите по алегоричен начин.. научете повече

Великият майстор на ОВЛБ

НУ брат Искрен Йотов е новият Велик майстор на ОВЛБ

На 19 май 2017 г. се проведе Редовното отчетно-изборно общо събрание на Обединената Велика ложа на България. За нов Велик майстор на ОВЛБ бе избран брат Искрен Йотов, досегашен Заместник Велик майстор.
Общото събрание избра също така новите членове на Съвета на Великите сановници и останалите органи за управление на Великата ложа.

На следващия ден, под майсторския чук на НУ брат Искрен Йотов, бе проведен тържествен ритуал на Първа степен с участието на над 70 братя от 22 делегации на велики ложи от цял свят. Сред тях бяха редица велики майстори, стари велики майстори и други изтъкнати масони от Европа, Америка и Африка.
Участниците в тържествения ритуал събраха значителна сума – дарение за инициативата на Президента на Република България Румен Радев „Деца в нужда“. Бяха направени дарения и за други благотворителни инициативи на ОВЛБ и отделни ложи.

Избрани публикации

 

към начало